Muse Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Danh sách album

Tác phẩm mới

Các ý kiến mới

Được xem nhiều nhất

Được đánh giá cao nhất

Hình yêu thích

Tìm kiếm
Trang chủ > S3
Tornado VC963C-3D PCI32


Pict0854.jpg

Anne: 1997
Marque: S3
Nom: Tornado VC963C-3D PCI32 (Virge/DX)
Core: 66MHz
Mmoire: 2Mo (EDO DRAM 83MHz)
Remarque: GPU 86C375
Achet. Merci ZCoold

2 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 18 04, 2004

Trio 64V+ (S3-765F)


Pict1805.jpg

Anne: 1996
Marque: S3
Nom: Trio 64V+
Core: ? MHz
Mmoire: 4Mo (EDO DRAM)
Remarque: GPU 86C765
Achet

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 02 08, 2004

Virge (S3-325)


Pict1808.jpg

Anne: 1997
Marque: S3
Nom: Virge
Core: ? MHz
Mmoire: 2Mo (EDO DRAM)
Achets (2 exemplaires)

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 02 08, 2004

 

 
3 album trong 1 trang

Bạn đã xem chưa? - S3
Pict1806.jpg
Pict1810.jpg
Pict1805.jpg
Pict1807.jpg
Pict0853.jpg
Pict1808.jpg
Pict1809.jpg
Pict0854.jpg

Các tranh mới - S3
Pict1810.jpg
02 08, 2004
Pict1809.jpg
02 08, 2004
Pict1808.jpg
02 08, 2004
Pict1807.jpg
02 08, 2004
Pict1806.jpg
02 08, 2004
Pict1805.jpg
02 08, 2004
Pict0853.jpg
18 04, 2004
Pict0854.jpg
18 04, 2004