Muse Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Danh sách album

Tác phẩm mới

Các ý kiến mới

Được xem nhiều nhất

Được đánh giá cao nhất

Hình yêu thích

Tìm kiếm
Trang chủ > 3DFX
Voodoo 1 Diamond Monster 3D PCI


Pict0578.jpg

Anne: 1996
Marque: Diamond
Nom: Monster 3D PCI
Core: 50MHz
Mmoire: 4Mo (EDO DRAM)
Remarque: 2 chips 3DFX (500-0004-02 et 500-0003-03); FCC ID: FTUPC12184M
Merci AlV et 1 achete

4 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 02 08, 2004

Voodoo 1 Viewtop Vulcan G


Pict1814.jpg

Anne: 1997
Marque: Viewtop
Nom: Vulcan G
Core: 50MHz
Mmoire: 6Mo (EDO DRAM)
Achet

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 02 08, 2004

Voodoo 2


Pict0579.jpg

Anne: 1998
Marque: 3DFX Interactive
Nom: Voodoo 2
Mmoire: 12Mo
Remarque: 3 chips 3DFX (2 500-0010-01 et 500-0009-01)
Merci Meske

1 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 07 03, 2004

Voodoo 2 Creative 3D Blaster


Pict1811.jpg

Anne: 1998
Marque: Creative
Nom: Voodoo 2 3D Blaster
Core: 90MHz
Mmoire: 12Mo (EDO DRAM 100MHz)
Achet

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 02 08, 2004

Voodoo 2 Guillemot Maxi Gamer 3D


Pict0868.jpg

Anne: 1998
Marque: Guillemot
Nom: Voodoo 2 Maxi Gamer 3D
Core: 90MHz
Mmoire: 12Mo (EDO DRAM 100MHz)
Remarque: 3 chips 3DFX (2 500-0010-01 et 500-0009-01)
Achet. Merci ZCoold

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 18 04, 2004

Voodoo 3 1000 AGP (Velocity 100)


Pict0857.jpg

Anne: 1999
Marque: 3DFX Interactive
Nom: Voodoo 3 1000 AGP
Core: 143MHz
Mmoire: 8Mo (SGRAM 143MHz)
Achet. Merci ZCoold

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 18 04, 2004

Voodoo 3 STB 2000 AGP


Pict0860.jpg

Anne: 1999
Marque: STB
Nom: Voodoo 3 2000 AGP
Core: 150MHz
Mmoire: 16Mo (SDRAM 166MHz)
Achet. Merci ZCoold

5 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 18 04, 2004

Voodoo 4 4500 PCI


Pict0865.jpg

Anne: 2000
Marque: 3DFX Interactive
Nom: Voodoo 4 4500 PCI
Core: 166MHz
Mmoire: 32Mo (SDRAM 166MHz)
Achet. Merci ZCoold

3 tác phẩm, tác phẩm mới nhất được gửi vào 18 04, 2004

8 album trong 1 trang

Bạn đã xem chưa? - 3DFX
Pict0857.jpg
Pict0865.jpg
Pict0870.jpg
Pict1818.jpg
Pict0867.jpg
Pict1816.jpg
Pict0859.jpg
Pict0864.jpg

Các tranh mới - 3DFX
Pict1813.jpg
02 08, 2004
Pict1811.jpg
02 08, 2004
Pict1812.jpg
02 08, 2004
Pict1816.jpg
02 08, 2004
Pict1815.jpg
02 08, 2004
Pict1814.jpg
02 08, 2004
Pict1819.jpg
02 08, 2004
Pict1818.jpg
02 08, 2004